Cefnogaeth i Lywodraethwyr

Rydym yn darparu cefnogaeth i Lywodraethwyr Ysgol, Penaethiaid ac Awdurdodau Lleol i sicrhau bod trefniant a rheolaeth cyrff llywodraethu’n effeithiol ac yn bodloni gofynion statudol a blaenoriaethau cenedlaethol.

Mae’r gwasanaethau sydd ar gael yn cynnwys y canlynol:

  • Gwasanaeth Clerc Proffesiynol (Cytundeb Lefel Gwasanaeth)

Recriwtio a Chadw Clercod
Hyfforddiant Gorfodol i Glercod
Rhwydwaith Clercod

  • Cefnogaeth i Bwyllgorau Statudol a Llywodraethu Arbenigol

Prosesau Statudol Clercod
Cadeiryddion sy’n Fentoriaid
Hyfforddiant a Chefnogaeth Unigryw ar gyfer ysgolion sy’n wynebu heriau

  • Fframwaith Rhagoriaeth mewn Llywodraethu y GCA

Hyfforddiant Gorfodol
Hyfforddiant Llywodraethu Strategol Clwstwr
Model Cenedlaethol Ar-lein ar gyfer Hunanwerthuso Cyrff Llywodraethu
Hyfforddiant ar Flaenoriaethau Cenedlaethol (Llesiant Disgyblion a Thegwch mewn Addysg)

Gwefan wedi’i dylunio a’i datblygu gan Spindogs