Diweddariad Covid-19

Mehefin 09th 2021

Rydym ni ar-lein ac ar gael i gynorthwyo ysgolion a llywodraethwyr, ac rydym ni’n cydweithio’n agos ag awdurdodau lleol, Llywodraeth Cymru ac ystod eang o bartneriaid i ddarparu cymorth a dysgu ar gyfer ein plant a’n pobl ifanc. Os gallwn ni ddarparu cymorth, cysylltwch â ni yn syth os gwelwch yn dda.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau cyffredinol, e-bostiwch  business.support@sewaleseas.org.uk neu ffoniwch 01443 864963 / 01443 864628.

Oes oes gennych chi unrhyw ymholiadau ynghylch llywodraethu ysgolion, e-bostiwch governor.support@sewaleseas.org.uk neu ffoniwch 01443 863273 / 01443 863155.

Darllenwch ein hasesiad manwl o risgiau ynghylch Covid-19. Diweddarir y ddogfen pan fo hynny’n ofynnol yn unol â chanllawiau a gaiff eu cyhoeddi gan y Llywodraeth ac awdurdodau iechyd y cyhoedd wrth i ni symud trwy wahanol gamau’r pandemig.

Asesiad o Risgiau ynghylch Covid-19 Mehefin 2021 (Dogfen Fyw)

Rhannu’r post hwn

Gwefan wedi’i dylunio a’i datblygu gan Spindogs