Diweddariad Covid-19

Mawrth 25th 2020

Oherwydd yr achos presennol o Goronafeirws, mae’r GCA wedi gweithredu trefniadau gweithio gartref ar gyfer ein holl staff.

Byddwn yn parhau i fod ar gael i gynnig cymorth a chyngor rhithwir i ysgolion a lleoliadau, ac rydym ni’n cydweithio’n agos â’n hawdurdodau lleol, Llywodraeth Cymru ac ystod eang o bartneriaid i ddarparu cymorth rheolaidd a dysgu ar gyfer ein plant a’n pobl ifanc. Dylai unrhyw sy’n dymuno cysylltu â ni wneud hynny trwy gyfrwng e-bost os yn bosibl.

Dylech anfon unrhyw ymholiadau cyffredinol at business.support@sewaleseas.org.uk

Gellir anfon ymholiadau ynghylch llywodraethu ysgolion at governor.support@sewaleseas.org.uk

Os bydd gennych chi ymholiadau brys, gellir defnyddio’r rhifau dilynol:

Cyffredinol: 07904 644830 / 07974 094437

Cefnogi Llywodraethwyr: 07904 644805

Rhannu’r post hwn

Gwefan wedi’i dylunio a’i datblygu gan Spindogs