Gwella a Chefnogi Ysgolion

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gydag ysgolion a lleoliadau ar draws y rhanbarth i wella deilliannau i blant a phobl ifanc.

Mae ein hymagwedd ranbarthol yn helpu i ymgorffori egwyddorion hunanwerthuso effeithiol ac mae’n darparu cefnogaeth a her unigryw i helpu gyda gwelliannau yn unol â blaenoriaethau ysgol unigol.

Yn ogystal â’r gefnogaeth y mae ysgolion yn cael mynediad iddi drwy eu Hymgynghorydd Herio, mae gan ysgolion gyfleoedd i gael mynediad i amrywiaeth o gefnogaeth drwy’r cynnig dysgu proffesiynol gan gynnwys cefnogaeth gan ymgynghorwyr pwnc, Ysgolion y Rhwydwaith Dysgu ar gyfer cefnogaeth sy’n benodol i bwnc a chefnogaeth ehangach ar gyfer arweinyddiaeth a llywodraethu.

Cefnogaeth a Her

Gwefan wedi’i dylunio a’i datblygu gan Spindogs