Dysgu Proffesiynol (Gwella Ysgolion)

Ein rôl yn y GCA

We support all school leaders and governors to enable them to undertake honest and accurate self-evaluation; supporting schools to plan effectively for improvement.

Julie Wood

Cyfarwyddwr Cynorthwyol: Dysgu Proffesiynol (Gwella Ysgolion)

Helen Power

Prif Ymgnghorydd Her

Sarah Davies

Prif Ymgnghorydd Her

Hayley Davies-Edwards

Prif Ymgnghorydd Her

Becky Sims

Prif Ymgnghorydd Her

Darren Jones

Prif Ymgnghorydd Her

Marilyn Balkwill

Ymgnghorydd Her

Gaynor Brimble

Ymgynghorydd Her (Cyfnod Sylfaen)

Alexis Edwards

Ymgnghorydd Her

Sian Farquharson

Ymgynghorydd Her (ôl-16)

Gwyndaf Jones

Ymgynghorydd Her

Sally Speedy

Ymgynghorydd Her

Rhiannon Emms

Uwch Swyddog Adnoddau Dynol Arbenigol Rhanbarthol

Gwefan wedi’i dylunio a’i datblygu gan Spindogs