Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu

Ein rôl yn y GCA

Rydym yn ymrwymedig i gefnogi arweinyddiaeth, addysgu, dysgu ac asesu ar draws y disgyblaethau iaith amrywiol mewn ysgolion Cymraeg a Saesneg.

Elen Roberts

Prif Bartner y Cwricwlwm (Arweinydd Strategol ar gyfer Cymraeg ac ILlC

Sioned Harold

Partner y Cwricwlwm (Cymraeg mewn lleoliadau Saesneg ac ieithoedd rhyngwladol)

Sarah McErlaine

Partner y Cwricwlwm (Uwchradd - Saesneg Iaith a Llythrennedd

Catherine McMahon

Partner y Cwricwlwm (Cynradd - Saesneg Iaith a Llythrennedd)

Jonathan Rees

Partner y Cwricwlwm (Cymraeg a Llythrennedd)

Jane Vinnicombe

Partner Cwricwlwm Cyswllt (Cynradd: Cymraeg mewn lleoliadau Saesneg)

Melanie Smallwood

Partner Cwricwlwm Cyswllt (Cynradd: Cymraeg mewn lleoliadau Saesneg)

Sarah McAuley

Partner Cwricwlwm Cyswllt (Uwchradd: Cymraeg mewn lleoliadau Saesneg)

Sian Tinnuche

Partner Cwricwlwm Cyswllt (Cynradd: Cymraeg mewn lleoliadau Saesneg)

Gwefan wedi’i dylunio a’i datblygu gan Spindogs