Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu

Ein rôl yn y GCA

Rydym yn ymrwymedig i gefnogi arweinyddiaeth, addysgu, dysgu ac asesu ar draws y disgyblaethau iaith amrywiol mewn ysgolion Cymraeg a Saesneg.

Elen Roberts

Prif Arweinydd Dysgu Proffesiynol (Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu)

Sioned Harold

Ymgynghorydd Dysgu Proffesiynol (Cymraeg 2il Iaith ac ITM)

Sarah McErlaine

Ymgynghorydd Dysgu Proffesiynol (Iaith a Llythrennedd Saesneg)

Jane Crawley-Adams

Ymgynghorydd Dysgu Proffesiynol (Iaith a Llythrennedd Saesneg)

Sarah Edwards

Ymgynghorydd Cyswllt Dysgu Proffesiynol (Cymraeg 2il Iaith)

Sarah McAuley

Ymgynghorydd Cyswllt Dysgu Proffesiynol (Cymraeg 2il Iaith)

Catherine McMahon

Ymgynghorydd Dysgu Proffesiynol (Iaith a Llythrennedd Saesneg)

Jonathan Rees

Ymgynghorydd Dysgu Proffesiynol (Cymraeg Iaith 1af)

Melanie Smallwood

Ymgynghorydd Cyswllt Dysgu Proffesiynol (Cymraeg 2il Iaith)

Sian Tinnuche

Ymgynghorydd Cyswllt Dysgu Proffesiynol (Cymraeg 2il Iaith)

Jane Vinnicombe

Ymgynghorydd Cyswllt Dysgu Proffesiynol (Cymraeg 2il Iaith)

Gwefan wedi’i dylunio a’i datblygu gan Spindogs