Tîm Cefnogi Llywodraethwyr

Our role within the EAS

Rydym yn ymrwymedig i gryfhau llywodraethu ysgol i helpu i wella deilliannau a darpariaeth mewn ysgolion ar draws De-ddwyrain Cymru.

David Hutchings

Uwch Swyddog Cefnogi a Datblygu Llywodraethwyr

Kim Houghton

Uwch Swyddog Cefnogi a Datblygu Llywodraethwyr

Irene Jones

Swyddog Cefnogi a Datblygu Llywodraethwyr

Melissa Garrett

Swyddog Cefnogi a Datblygu Llywodraethwyr

Martha Rolley

Swyddog Cefnogi Llywodraethwyr

Rob Fisher

Swyddog Cefnogi Llywodraethwyr

Rhian George

Swyddog Cefnogi Llywodraethwyr

Gwefan wedi’i dylunio a’i datblygu gan Spindogs