Ein rôl yn y GCA

Rydym yn cefnogi gwaith gwella ysgolion ar draws y rhanbarth drwy ddarpariaeth dadansoddiad dad ar lefel ysgol, awdurdod lleol a rhanbarthol. Rydym yn rhoi cefnogaeth i ysgolion ac awdurdodau lleol ar y defnydd a’r dehongliad o ddata.

Sarah Jones

Pennaeth Deallsurwydd Dysgu a Busnes

Ian Watkins

Prif Swyddog Gwybodaeth Busnes

Jane Marks-Duller

Swyddog Cefnogi Gwybodaeth Busnes

Hannah Moncrieff

Swyddog Datblygu Gwybodaeth Busnes

Eira Phillips

Swyddog Datblygu Gwybodaeth Busnes

Darren O'Leary

Swyddog Systemau TGCh a Chyfathrebu

Gwefan wedi’i dylunio a’i datblygu gan Spindogs