Cefnogi ein Hysgolion

Dysgu o Bell a Chyfunol y GCA

Diweddariad Covid-19

Croeso i Wasanaeth Cyflawni Addysg (GCA) De Ddwyrain Cymru

Ceisio Rhagoriaeth mewn Ysgolion ar draws y Rhanbarth

Gwasanaeth addysg integredig yw'r GCA sy'n cefnogi ac yn herio ysgolion yn Ne-ddwyrain Cymru i geisio rhagoriaeth.

Yn gweithio gyda chynghorau Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen, ein nod yw gwella addysg a gwella gwasanaethau rheng flaen.

Caiff hyn ei gyflawni drwy ganolbwyntio ar wella, newid, cefnogaeth a hyfforddiant ac mae'r gwaith wedi'i seilio ar werthoedd craiff rhagoriaeth, arloesedd, uniondeb, cydweithio ac atebolrwydd.

Ein newyddion a’n blog diweddaraf

Ein swyddi gwag

Os ydych yn credu mai addysgu a dysgu sydd wrth wraidd gwella ysgolion, yna cymerwch gipolwg ar ein swyddi gwag.

Gwefan wedi’i dylunio a’i datblygu gan Spindogs