A hoffech
weithio gyda ni?

Penodi Cyfarwyddwyr Anweithredol ar gyfer y Gwasanaeth Cyflawni Addysg

expired Dyddiad cau: 27th November 2020

Dyddiad Cychwyn: Mor fuan â phosib

Hyd: Parhaus

Cyflog: Di-gyflog

Rydym ni’n sefydliad uchelgeisiol ac rydym ni bellach yn chwilio am bobl newydd i ymuno â’n bwrdd a’i gryfhau i’n helpu i gyflawni ein nodau.

Comisiynir y Gwasanaeth Cyflawni Addysg (y GCA) gan y pum awdurdod lleol yn Ne Ddwyrain Cymru i ddarparu gwasanaeth gwella ysgolion. Mae’r model canolog o ddarparu gwasanaethau sydd wedi cael ei fabwysiadu ledled y rhanbarth wedi galluogi cyflawni arbedion effeithlonrwydd…

Gwefan wedi’i dylunio a’i datblygu gan Spindogs