A hoffech
weithio gyda ni?

Partner Cwricwlwm Cyswllt (y Celfyddydau Mynegiannol) – 0.5 cyfwerth ag amser llawn

expired Dyddiad cau: 25th May 2022

Dyddiad Cychwyn: Medi 2022

Hyd: Mae’r rôl hon ar gael am secondiad blwyddyn yn unig.

Cyflog:

Mae’r Gwasanaeth Cyflawniad Addysg am benodi secondio athro hynod effeithiol i’r swydd Partner Cwricwlwm Cyswllt (y Celfyddydau Mynegiannol).

Yn gweithio fel rhan o’r tîm gwella ysgol ehangach, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am helpu i godi safonau addysgu a dysgu ar draws y rhanbarth, gyda ffocws penodol ar y celfyddydau mynegiannol. Bydd angen i ymgeiswyr unigol feddu…

Gwefan wedi’i dylunio a’i datblygu gan Spindogs