A hoffech
weithio gyda ni?

Partner Cwricwlwm (Dyniaethau)

Dyddiad cau: 20th September 2021

Dyddiad Cychwyn: Mor fuan â phosib

Hyd: Ar gael ar sail parhaol (Bydd secondiad tan 31 Awst 2022 hefyd yn cael ei ystyried).

Cyflog: Soulbury 11 – 14 (17), £49,295 i £53,209 (£57,114 gan gynnwys SPA) neu gyfradd secondiad briodol.

Mae'r Gwasanaeth Cyflawni Addysg eisiau penodi athro hynod effeithiol i swydd Partner Cwricwlwm (Dyniaethau).

Gan weithio fel rhan o’r tîm gwella ysgolion ehangach, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am helpu i godi safonau addysgu a dysgu ar draws rhanbarth y GCA, gan ganolbwyntio’n benodol ar y Dyniaethau, gan ddefnyddio ystod o ddulliau gan…

Gwefan wedi’i dylunio a’i datblygu gan Spindogs