Cyfarwyddwyr Anweithredol ‎

Dyddiad cau : 31st May 2024

Dyddiad Cychwyn: Mor fuan â phosib

Hyd: Parhaus

Cyflog:

Rydym ni’n sefydliad uchelgeisiol ac rydym ni bellach yn chwilio am bob newydd i ymuno â’n Bwrdd a’n helpu i gyflawni ein nodau. Rydym ni’n chwilio’n benodol am bobl sydd â chefndir fel uwch arweinyddion a all gynnig treiddgarwch strategol a herio ein meddylfryd mewn modd adeiladol.

Mae’r Gwasanaeth Cyflawni Addysg (y GCA) yn darparu gwasanaethau gwella ysgolion ar ran pum Awdurdod Lleol yn Ne Ddwyrain Cymru. Ein gweledigaeth yw sicrhau fod arweinyddiaeth a darpariaeth mewn ysgolion a lleoliadau ar draws y rhanbarth yn rhagorol, er mwyn…

Recriwtio clercod i Gyrff Llywodraethu

Dyddiad cau : 31st March 2026

Dyddiad Cychwyn: Hyblyg

Hyd: Parhaus

Cyflog: £85 y cyfarfod corfforol, £75 y cyfarfod rhithwir.

Mae'r Gwasanaeth Cyflawni Addysg (GCA) eisiau penodi clercod i gyrff llywodraethu mewn nifer o ysgolion ledled y rhanbarth

Oes gennych chi ddiddordeb yn y ffordd mae Cyrff Llywodraethu yn cefnogi gwaith ysgolion? Hoffech chi gael incwm ychwanegol am waith hwyr y prynhawn / gyda’r nos o’ch cartref? Hoffech chi ddatblygu eich sgiliau proffesiynol ac ychwanegu at eich CV?…

Gwefan wedi’i dylunio a’i datblygu gan Spindogs