A hoffech
weithio gyda ni?

Clercod i lywodraethwyr .

Dyddiad cau: 31st March 2021

Dyddiad Cychwyn: 20200204

Hyd: Yn barhaus

Cyflog: £75 y cyfarfod

Clerc i Gyrff Llywodraethu

Cryfhau Llywodraethu yn Ne-ddwyrain Cymru Mae’r Gwasanaeth Cyflawni Addysg (EAS) yn bwriadu penodi Clercod ychwanegol i Gyrff Llywodraethu, a fydd yn darparu cymorth o safon i gyrff llywodraethu yn ne-ddwyrain Cymru. Disgrifiad Swydd Clerc y Llywodraethwyr Mae’r model cenedlaethol ar…

Gwefan wedi’i dylunio a’i datblygu gan Spindogs