Recriwtio clercod i Gyrff Llywodraethu

Dyddiad cau : 31st March 2024

Dyddiad Cychwyn: Hyblyg

Hyd: Parhaus

Cyflog: £85 y cyfarfod corfforol, £75 y cyfarfod rhithwir.

Mae'r Gwasanaeth Cyflawni Addysg (GCA) eisiau penodi clercod i gyrff llywodraethu mewn nifer o ysgolion ledled y rhanbarth

Oes gennych chi ddiddordeb yn y ffordd mae Cyrff Llywodraethu yn cefnogi gwaith ysgolion? Hoffech chi gael incwm ychwanegol am waith hwyr y prynhawn / gyda’r nos o’ch cartref? Hoffech chi ddatblygu eich sgiliau proffesiynol ac ychwanegu at eich CV?…

Gwefan wedi’i dylunio a’i datblygu gan Spindogs