A hoffech
weithio gyda ni?

Partner Cwricwlwm Cyswllt (y Celfyddydau Mynegiannol) – 0.5 cyfwerth ag amser llawn

Dyddiad cau: 25th June 2021

Dyddiad Cychwyn: Medi 2021

Hyd: Mae’r rôl hon ar gael am secondiad blwyddyn yn unig.

Cyflog:

Mae’r Gwasanaeth Cyflawniad Addysg am benodi secondio athro hynod effeithiol i’r swydd Partner Cwricwlwm Cyswllt (y Celfyddydau Mynegiannol).

Yn gweithio fel rhan o’r tîm gwella ysgol ehangach, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am helpu i godi safonau addysgu a dysgu ar draws y rhanbarth, gyda ffocws penodol ar y celfyddydau mynegiannol. Bydd angen i ymgeiswyr unigol feddu…

Partner Cwricwlwm (Dyniaethau)

Dyddiad cau: 25th June 2021

Dyddiad Cychwyn: 1 Medi 2021

Hyd: Ar gael ar sail cyfnod penodol o 12 mis neu secondiad tan 31 Awst 2022.

Cyflog: Cyflog: Soulbury 11 – 14 (17), £49,295 i £53,209 (£57,114 gan gynnwys SPA) neu gyfradd secondiad briodol.

Mae'r Gwasanaeth Cyflawni Addysg eisiau secondio neu benodi (cyfnod penodol) athro hynod effeithiol i swydd Partner Cwricwlwm (Dyniaethau).

Gan weithio fel rhan o’r tîm gwella ysgolion ehangach, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am helpu i godi safonau addysgu a dysgu ar draws rhanbarth y GCA, gan ganolbwyntio’n benodol ar y Dyniaethau, gan ddefnyddio ystod o ddulliau gan…

Gwefan wedi’i dylunio a’i datblygu gan Spindogs