Cyfarwyddyd newydd i helpu Cymru i gadw’n ddiogel a dal ati i ddysgu wrth ddelio gydag effaith y coronafeirws

Ebrill 20th 2020

Mae’r Gweinidog Addysg Kirsty Williams wedi cyhoeddi heddiw ddatganiad polisi o’r enw Cadw’n Ddiogel, Dal ati i Ddysgu sy’n ceisio cefnogi dysgwyr, arweinwyr, llywodraethwyr, ymarferwyr, rhieni a gofalwyr i ddelio ag effaith y coronafeirws (COVID-19).

Am fwy o wybodaeth, ewch i hwb.gov.wales/staysafestaylearning.

I ddarllen datganiad polisi Cadw’n Ddiogel, Dal ati i Ddysgu yn llawn, ewch i gov.wales/stay-safe-stay-learning.

Rhannu’r post hwn

Gwefan wedi’i dylunio a’i datblygu gan Spindogs