Cynllun Busnes

Mae’r Cytundeb Cydweithio ac Aelodau’n gytundeb sy’n llywodraethu’r berthynas rhwng yr awdurdodau lleol a’i gilydd mewn perthynas â chydweithio rhyngddynt a llywodraethu’r cwmni. Gofyniad y cytundeb yw i’r Rheolwr-gyfarwyddwr baratoi Cynllun Busnes sy’n cael ei rannu gyda’r Grŵp Gweithredol ar y Cyd cyn ei gyflwyno gerbron pob Awdurdod Lleol i’w gymeradwyo cyn dechrau pob blwyddyn ariannol.

Gwefan wedi’i dylunio a’i datblygu gan Spindogs