Recriwtio clercod i Gyrff Llywodraethu

Mai 24th 2022

Mae’r Gwasanaeth Cyflawni Addysg GCA ) eisiau penodi clercod i gyrff llywodraethu mewn nifer o ysgolion ledled y rhanbarth

• Oes gennych chi ddiddordeb yn y ffordd mae Cyrff Llywodraethu yn cefnogi gwaith ysgolion
• Hoffech chi gael incwm ychwanegol am waith hwyr y prynhawn / gyda’r nos o’ch cartref
• Hoffech chi ddatblygu eich sgiliau proffesiynol ac ychwanegu at eich CV?
• Oes gennych chi’r gallu i wrando , gwneud nodiadau mewn cyfarfodydd a dysgu sgiliau TG
newydd

Recriwtio clercod

Rhannu’r post hwn

Gwefan wedi’i dylunio a’i datblygu gan Spindogs