Strategaethau Adolygu ar gyfer Dysgwyr Mwy Abl a Thalentog

Mai 24th 2022

Mae’n bleser gan y grŵp mwy abl a thalentog Consortia Addysg ddarparu gweminar wedi’i recordio ymlaen llaw i gefnogi athrawon i gyfoethogi eu strategaethau adolygu ar gyfer dysgwyr MAT wrth baratoi am eu arholiadau sydd i ddod.

Bydd sicrhau bod gan ein ddysgwyr dechnegau er mwyn adolygu’n effeithiol yn allweddol wrth gefnogi eu hanghenion a gwneud y mwyaf o’u cyfle i lwyddo.

Bydd y gweminar yn rhannu technegau seiliedig ar ymchwil sy’n cefnogi pob dysgwr ond yn arbennig dysgwyr mwy abl a thalentog.

MAT – Welsh

Rhannu’r post hwn

Gwefan wedi’i dylunio a’i datblygu gan Spindogs