Uwchgynhadledd Addysg Y Byd, 21-24 Mawrth 2022

Mawrth 09th 2022

Mae cofrestru nawr ar agor i Staff Addysg ledled Cymru fynychu’r gynhadledd flaenllaw hon. Mae Llywodraeth Cymru yn talu’r holl gostau cofrestru ar gyfer nifer o fynychwyr. Mae hyn yn caniatáu mynediad byw i’r digwyddiad a mynediad llawn i sesiynau wedi’u recordio am flwyddyn wedyn.

Bydd eich ysgol wedi derbyn e-bost ar sut i gofrestru, neu gallwch fewngofnodi i’ch cyfrif Hwb a chofrestru yma.

Rhannu’r post hwn

Gwefan wedi’i dylunio a’i datblygu gan Spindogs