Ein Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg

Pwrpas:

Sicrhau’r bwrdd bod y cwmni’n gweithredu o fewn y paramedrau cyllidebol y cytunwyd arnynt ac yn cydymffurfio â rheoliadau a chyfraith llywodraethu corfforaethol o dan yr atebolrwyddau a ganlyn.

  • Adroddiadau ariannol, rheolaethau mewnol ac archwilwyr allanol / mewnol
  • Rheoli risg
  • Cydymffurfio â’r gyfraith a rheoliadau
  • Technoleg
  • Gwrthdaro Buddiannau
  • Adrodd ar Effaith a Gwerth am Arian
  • Adrodd i’r bwrdd ar sut y mae wedi cyflawni ei gyfrifoldebau

Aelodau Weithredol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent

Cynghorydd Lisa Winnett
Cynghorydd Tommy Smith

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Cynghorydd Andrew Whitcombe
Cynghorydd Brenda Miles

Cyngor Sir Fynwy

Cynghorydd Alistair Neil
Cynghorydd Laura Wright

Cyngor Dinas Casnewydd

Cynghorydd Steve Cocks
Cynghorydd John Harris

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Cynghorydd Lucy Williams
Cynghorydd Rose Seabourne

Gwefan wedi’i dylunio a’i datblygu gan Spindogs