Cwrdd â’r bobl y tu ôl i’r gwaith yn y GCA.

Mae gennym weithlu gwybodus o bobl ag amrywiaeth o sgiliau eang.

Rydym yn gweithio gyda’n gilydd fel rhan o wasanaeth integredig i gefnogi a herio ysgolion yn effeithlon, i wella gwasanaethau rheng flaen a gwneud y mwyaf o’r adnoddau sydd ar gael. Bydd cynnydd yn digwydd yn gyflym ac yn effeithiol. Mae ein gwasanaeth yn monitro, yn cefnogi ac yn herio ysgolion yn ddwys.