Modelau Cyflwyno Rhanbarthol

Mae ein diffiniad rhanbarthol o’r system hunanwella’n un sy’n:

  • Adnoddau’n newid o leoliadau og i’r system, gennym ni i ysgolion, fel bod gan ysgolion yr amser, yr arian a’r bob lar wait hi gefnogi eu gwelliant eu hunain a gwelliant ysgolion eraill.
  • Gweithgareddau’n newid o leoliadau canolig i ysgolion, fel bod athrawon ac arweinwyr yn gweithio mewn lleoliadau addysg byw lle mae addysgu, dysgu ac arweinyddiaeth go iawn yn digwydd.
  • Mae cyfrifoldebau ac atebolrwydd yn newid o’r lleoliad canolog i’r lleoliad lle mae gwelliant yn digwydd, fel bod ysgolion yn rhannu atebolrwydd dros wella ysgolion eraill.

 

Byddwn yn gweithio i ddatblygu capasiti a gwella’r perfformiad yn y system.

Mwy o bethau i'w darllen

Gwefan wedi’i dylunio a’i datblygu gan Spindogs