Llywodraethu a Strategaeth

Y pum Awdurdod Lleol sy’n berchen ar y gwasanaeth ar y cyd.

Rydym yn atebol i aelodau etholedig sy’n cynrychioli cymunedau ar draws y rhanbarth.

Yn ogystal â’r strwythurau llywodraethu ffurfiol, mae'r amrywiaeth eang o grwpiau ymgynghorol yn bodoli.

Gwefan wedi’i dylunio a’i datblygu gan Spindogs